تماس با ما

آدرس محل کار: رفسنجان- میدان انقلاب- دانشکده بهداشت
شماره تلفن محل کار:۳۴۲۵۹۱۷۶-۰۳۴
آدرس ایمیل:mnasirzadeh13@rums.ac.ir – mnasirzadeh13@yahoo.com